Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, 18000 Ni
tel/fax: +381 (0)18/575 545
+381 (0)18/217 125

Home

Moderne i inovativne tehnologije gradnje zahtevaju rešenja čije su glavne karakteristike brza realizacija, fleksibilnost pri konfigursanju, ekonomično održavanje i efikasno korišćenje energije. Ove karakteristike su postale ključne za implementaciju i uspeh projekta. Tagor Electronic Sektor Automatike (TESA) u oblasti Automatizacije Zgrada primenjuje najsavremenija tehničko-tehnološka dostignuća domaćih i svetskih proizvođača iz oblasti energetske efikasnosti, telekomunikacionih sistema i tehničke zaštite, u cilju ostvarivanja ovih zahteva.                                


                                                TESA – Automatizacija Zgrada nudi optimalna rešenja kroz projekte:

  • Energetske efikasnosti – upavljenje KGH i pomoćnim sistemima
  • Telekomunikacionih Sistema
  • Sistema Tehničke Zaštite

zahvaljujući uspešnoj saradnji sa domaćim i stranim proizvođačima opreme za automatsko upravljanje, kao što su EuroICC, Institut Mihajlo Pupin posebno generalnom zastupništvu programa WAGO, Panasonic i ITC

 
01. 08. 2012.

Progea objavila novu zvaničnu verziju SCADE za automatizaciju zgrada

Nova verzija softvera za automatizaciju zgrada Movicon BA 11.3.1101
11. 03. 2011.

Saradnja NI i TESA

NI Radionica: nadzor i upravljanje u industriji


>> sve vesti