Bul. Sv. Cara Konstantina 80-86, 18000 Ni
tel/fax: +381 (0)18/575 545
+381 (0)18/217 125

Telekomunikacioni sistemi

Telekomunikacioni sistemi

telekomunikacioni sistemi Telekomunikacioni sistemi predstavljaju nezobilazan deo Automatizacije Zgrade koji je zaslužan za visok stepen funkcionalnosti jednog objekta u bilo kom njegovom aspektu, pogotovo kada je u pitanjt neprekidna akvizicija podataka neophodnih za upravljanje i ekonomično rukovanje svim resursima, kako mašinskim tako i ljudskim.
U današnjem "High-tech" svetu zahtevi za pouzdanim telekomunikacijama i mrežnim okruženjem neprestano rastu. Kao rezultat, troškovi i kompleksnost komunikacione infrastrukture takode neprestano rastu. U samom jezgru ovih kompleksnih sistema nalazi se kablovska infrastruktura koja takode mora da sigurno i kontinuirano prenosi podatke. Održavanje i pravilan rad komunikacionih linija zahteva dobro planirano i na pravi nacin implementirano kabliranje.


Projektovanje i izgradnja mreža uz tehničku opremljenost i iskustvo stručnih kadrova.
Permanentan razvoj i praćenje svetskih trendova u izgradnji i održavanju telekomunikacionih kapaciteta.
U cilju zadovoljenja današnjih realnih potreba TESA je organizovana kao provajder mrežnih usluga sa svim potrebnim licencama. Naša rešenja su kompletna i fleksibilna, projektovana prema potrebama klijenata, primenom najnovijih tehnoloških rešenja. "Ključ u ruke" rešenja koja prate najnovije trendove u informacionim i komunikacionim tehnologijama. Kvalitetna oprema renomiranih svetskih kompanija, kojom u svakom trenutku možemo izaći u susret kako business, tako i rezidencijalnim korisnicima. Pri kabliranju velika pažnja je posvećena važnim detaljima koji mogu uticati na performanse kablova. Nakon instalacije, kablovska mreža se na adekvatan nacin testira.

 
01. 08. 2012.

Progea objavila novu zvaničnu verziju SCADE za automatizaciju zgrada

Nova verzija softvera za automatizaciju zgrada Movicon BA 11.3.1101
11. 03. 2011.

Saradnja NI i TESA

NI Radionica: nadzor i upravljanje u industriji


>> sve vesti